Prsné epitézy, podprsenky

  • textilné epitézy
  • epitézy po čiastočnej operácii
  • odľahčené epitézy
  • silikónové epitézy
  • epitézy na plávanie
  • špeciálne podprsenky k epitézam