Ambulancie

  • Diagnostické prístroje
  • Papiere na vyšetrovacie stoly
  • Dezinfekcia pokožky
  • Dezinfekcia na plochy a predmety
  • Jednorázové rukavice ( sterilné, nesterilné)
  • Drevené lekárske lopatky
  • Striekačky, ihly, kanyly, infúzne súpravy, spojovacie hadičky…
  • Sono gély, buničitá vata